Μελέτες Φωτισμού

  

Το προηγμένο αρχιτεκτονικό design απαιτεί ανάλογης ποιότητας δυναμικό σχεδιασμό του φωτισμού, για την κάλυψη των υψηλών απαιτήσεων αναβάθμισης σε αισθητικό και εργονομικό επίπεδο.

Οι εκσυγχρονισμένες μελέτες φωτισμού εμπεριέχουν ως αναπόσπαστο κομμάτι τους,

τον βασικότερο συνδυασμό:

  • τέχνη
  • δεινότητα απόδοσης άρτιας τεχνικής, όπως την επιτάσσει η πρόοδος της τεχνολογίας

 

Απαιτείται εμπνευσμένος σχεδιασμός, που θα προσδίδει δημιουργική ισχύ στον φωτισμό, με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής αλλά και της αξίας ενός χώρου, και κυρίως την δημιουργία ιδανικής ατμόσφαιρας για τους ανθρώπους που φιλοξενεί.

 

Η εταιρεία ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ υλοποιεί λύσεις φωτισμού που ανταποκρίνονται με πληρότητα στις ανάγκες του κάθε έργου και αναδεικνύουν τον μοναδικό του χαρακτήρα. Η εποικοδομητική και δημιουργική συνεργασία των έμπειρων ανθρώπων που απασχολούμε με εσάς, αποδίδουν το αρτιότερο αποτέλεσμα, το οποίο συνάδει πάντα με τα υψηλότερα πρότυπα και τις διεθνείς προδιαγραφές.

Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στην φράση:

"Humanergy Balance = Human Light + Energy Efficiency"

και εκφράζει την αρμονική σχέση ισορροπίας ανάμεσα στην αύξηση της ευεξίας των ανθρώπων και την ύψιστη ενεργειακή απόδοση του φωτισμού για ένα ολοκληρωμένο έργο.

 

Εμείς πετυχαίνουμε αυτήν την σχέση με ενδελεχείς, προσεκτικές μελέτες φωτισμού, χρησιμοποιώντας ειδικά software προγράμματα, όπως το Dialux, και με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο συνδυάζεται με την ευαισθησία για το περιβάλλον, μέσα από την χρήση οικολογικών υλικών και λιγότερο ενεργοβόρων φωτεινών πηγών.

 

Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν και να απολαμβάνουν τους χώρους τους, αλλά και να ενεργοποιούνται από το φωτισμό τους οπότε να βελτιώνουν και την αποδοτικότητα τους. Υψηλή απόδοση, έξυπνη διαχείριση φωτός και δυνατότητα αναβάθμισης της υλοποιημένης λύσης σημαίνουν ότι η επένδυση που έγινε είναι φιλική προς το περιβάλλον, οικονομική να λειτουργήσει και ικανή να προσαρμοστεί σε μελλοντικές μεταβαλλόμενες καταστάσεις.

 

Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό, όπως αυτός ορίζεται από τα διεθνή πρότυπα, που αναδεικνύει όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου και προάγει τη βασική λειτουργία του. Ακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις και χρησιμοποιώντας νέα προϊόντα, όπως είναι τα LED, ο πελάτης γίνεται αποδέκτης λύσεων σύγχρονων και καινοτόμων, που του εξασφαλίζουν ιδανικά φωτοτεχνικά αποτελέσματα, μειωμένο κόστος συντήρησης και μειωμένη

 

Οι σύγχρονες και αυξημένες απαιτήσεις εξωτερικού φωτισμού προϋποθέτουν τεχνογνωσία, εμπειρία και υψηλής ποιότητας προϊόντα για σωστή, ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

 

Το 80% των πληροφοριών που καθημερινά καταγράφουμε με τις αισθήσεις μας βασίζεται στην όραση μας. Επομένως ελλιπείς συνθήκες φωτισμού δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας, αντίληψης και αναγνώρισης των αντικειμένων κυρίως το βράδυ. Η ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ πρωτοπορεί στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων και συστημάτων φωτισμού, σε μεγάλους και μικρούς οδικούς άξονες, σήραγγες, αθλητικά κέντρα και στάδια. Τα φωτιστικά ενσωματώνουν τεχνικές επιδόσεις και λειτουργικό σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας οπτικά συστήματα υψηλής απόδοσης συνδυάζοντας άριστα την τεχνολογία και το μοντέρνο design. Όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται και αναπτύσσονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-5, ΕΝ 60598-2-3, ώστε να λειτουργούν ομαλά και ασφαλώς ακόμη και σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η επιλογή της βέλτιστης λύσης φωτισμού επιτυγχάνεται με προσεκτική ανάλυση και εκτίμηση των ειδικών απαιτήσεων κάθε έργου, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα φωτοτεχνικών μελετών και με την μακρόχρονη εμπειρία μας. Οι λύσεις βασίζονται στην κάλυψη βασικών και απαραίτητων αναγκών αυτών των έργων.

 

Στον οδικό φωτισμό, όπου σύμφωνα με έρευνες της διεθνούς επιτροπής φωτισμού CIE το 50% των ατυχημάτων πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της νύχτας, απαιτείται μεγάλη έμφαση στην οδική ασφάλεια τόσο με περιορισμό των θαμβώσεων, φυσιολογικής, που σχετίζεται με την ικανότητα αντίληψης και ψυχολογικής που σχετίζεται με την κόπωση της όρασης, όσο και της επαρκούς και καλής ομοιομορφίας λαμπρότητας που σχετίζεται με την ικανότητα της αναγνώρισης των εμποδίων και της αντίληψης των αντιθέσεων των αντικειμένων.

 

Στις σήραγγες οι απαιτήσεις του τεχνητού φωτισμού είναι υψηλές αφού κατά την διάρκεια της ημέρας η διαφορά στις συνθήκες όρασης μεταξύ του ημερήσιου φωτισμού και εκείνου εντός αυτής δημιουργεί συνθήκες <μαύρης τρύπας>, απαιτεί έντονη συγκέντρωση όρασης και προϋποθέτει εξειδικευμένες λύσεις φωτισμού αφού κάθε σήραγγα διαφέρει τελείως από την άλλη. Ο φωτισμός εντός της σήραγγας θα πρέπει να εξομαλυνθεί βαθμιαία, χωρίς να δημιουργεί αίσθημα καταπίεσης. Στα αθλητικά κέντρα και στάδια απαιτείται μεγάλη ομοιομορφία φωτισμού, διαύγεια και μεγάλη οπτική άνεση σημαντικά και απαραίτητα στοιχεία, σε ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού, τόσο για τους αγωνιζόμενους και τους θεατές όσο και για τους τηλεθεατές. Οι σύγχρονες απαιτήσεις για υψηλής ευκρίνειας και απόδοσης εικόνες απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις φωτισμού υψηλού επιπέδου, με υπολογισμούς μέσω ειδικών προγραμμάτων φωτισμού οριζοντίων και κάθετων επιπέδων και ειδικών παρουσιάσεων σε περιβάλλον 2D και 3D, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές UNI & CEI.