Νόρμες


ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP (Νόρμα ΕΝ60598-1)

 

Ο συμβολισμός για την ένδειξη του βαθμού προστασίας έναντι σκόνης και υγρασίας αποτελείται από τα γράμματα IP ακολουθούμενα από δύο χαρακτηριστικά ψηφία, η επεξήγηση των οποίων φαίνεται παρακάτω:

 

1° χαρακτηριστικό ψηφίο: Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων.

0 Καμμία προστασία 1 Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων > 50mm
2 Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων > 12,5mm
3 Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων > 2,5mm
4 Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων >1 mm
5 Προστασία έναντι της σκόνης
6 Προστασία ολική έναντι της σκόνης

 

 

 

 

 

 

2° χαρακτηριστικό ψηφίο:
Προστασία έναντι εισόδου υγρασίας.


0 Καμμία προστασία
1 Προστασία από νερό που στάζει κάθετα
2 Προστασία από νερό που στάζει με κλίση max.15°
3 Προστασία από τη βροχή με κλίση έως 60°
4 Προστασία από ψεκαζόμενο νερό προερχόμενο
από οποιαδήποτε κατεύθυνση
5 Προστασία από εκτοξευόμενο νερό προερχόμενο από
οποιαδήποτε κατεύθυνση
6 Προστασία από θαλάσσια κύματα
7 Προστασία από την επίδραση εμβάπτισης σε νερό
8 Προστασία από μόνιμη βύθιση σε νερό

 

Συσκευή ελέγχου στεγανότητας ως προς τη σκόνη Συσκευη ελέγχου στεγανότητας ως προς το νερό

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ    
Joules Προστασία ενάντια χτυπημάτων Κωδικός IK
(Νόρμα ΕΝ 50102)
 
0,15 J Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 200gr το οποίο πέφτει από ύψος 7,5cm IK01
0,20 J Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 200gr το οποίο πέφτει από ύψος 10cm IK02
0,35 J Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 200gr το οποίο πέφτει από ύψος 17,5cm IK03
0,50 J Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 200gr το οποίο πέφτει από ύψος 25cm IK04
0,70 J Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 200gr το οποίο πέφτει από ύψος 35cm IK05
1,00 J Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 500gr το οποίο πέφτει από ύψος 20cm IK06
2,00 J Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 500gr το οποίο πέφτει από ύψος 40cm IK07
5,00 J Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 1,7kg το οποίο πέφτει από ύψος 29,5cm IK08
10,0 J Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 5kg το οποίο πέφτει από ύψος 20cm IK09
20,0 J Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 5kg το οποίο πέφτει από ύψος 40cm IK10
Τα φωτιστικά με κάλυμμα θα πρέπει να έχουν αντοχή σε χτύπημα από ατσάλινη σφαίρα διαμέτρου 50mm βάρους 0,51 kgr, η οποία πέφτει από ύψος 1,3m (Νόρμα ΕΝ 60598-1).
Όλα τα φωτιστικά που φέρουν το παραπάνω σήμα είναι κατάλληλα για απευθείας τοποθέτηση σε επιφάνειες κανονικά εύφλεκτες (Νόρμα ΕΝ 60598-1). Μία επιφάνεια χαρακτηρίζεται κανονικά εύφλεκτη όταν η θερμοκρασία ανάφλεξης της είναι το ελάχιστο 200°C.

 

  

Αντοχή σε φλόγα και ανάφλεξη

 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του φωτιστικού και φέρουν το παραπάνω σήμα έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή ανάφλεξης σε αυτή τη θερμοκρασία (Νόρμα ΕΝ 60598-1).

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ (Νόρμα ΕΝ60598-1)
Τα φωτιστικά ταξινομούνται σύμφωνα με τον τύπο προστασίας από ηλεκτροπληξία ως: Κλάση 0, Κλάση Ι, Κλάση II και Κλάση III.
 
Φωτιστικό σώμα Κλάσης 0
 
Η προστασία από ηλεκτροπληξία εξαρτάται μόνο από τη βασική μόνωση. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει προστασία γείωσης και ότι σε περίπτωση αστοχίας της βασικής μόνωσης η προστασία βασίζεται στο περιβάλλον.
Σύμβολο: -  
Φωτιστικό σώμα Κλάσης II
 
Η προστασία από ηλεκτροπληξία δεν εξαρτάται μόνο από τη βασική μόνωση, αλλά έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως διπλή ή ενισχυμένη μόνωση, ενώ δεν έχει γίνει πρόβλεψη για γείωση προστασίας.
Σύμβολο: (υποχρεωτικό)
Φωτιστικό σώμα Κλάσης Ι
 
Η προστασία από ηλεκτροπληξία δεν εξαρτάται μόνο από τη βασική μόνωση, αλλά περιέχει ένα επιπρόσθετο μέτρο ασφαλείας με τη μορφή μέσων για τη σύνδεση των προσιτών αγώγιμων μερών στον αγωγό προστασίας (γείωσης), της σταθερής συρμάτωσης της εγκατάστασης, έτσι που να μην μπορούν να τεθούν υπό τάση τα προσιτά αυτά αγώγιμα μέρη σε περίπτωση αστοχίας της βασικής μόνωσης.
Σύμβολο: (προαιρετικό)
Φωτιστικό σώμα Κλάσης III
 
Η προστασία από ηλεκτροπληξία βασίζεται στο γεγονός ότι τροφοδοτείται με πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας και δε δημιουργούνται τάσεις υψηλότερες από την πολύ χαμηλή αυτή τάση ασφαλείας. Ένα φωτιστικό σώμα αυτής της Κλάσης δεν πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μέσα για γείωση προστασίας.
Σύμβολο: (υποχρεωτικό)
 
 
Όλα τα φωτιστικά της ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ φέρουν τη σήμανση CE. Αυτή υποδηλώνει ότι συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να διανεμηθούν σε όλα τα μέλη-κράτη της. Οι Οδηγίες που αναφέρονται στα φτιστικά σώματα είναι η 73/23 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 93/68 και αφορά τη Χαμηλή Τάση και η 89/336 όπως τροποποιήθηκε από την 93/68 και την 93/31 που καλύπτει την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.
Τα φωτιστικά και τα ηλεκτρολογικά τους εξαρτήματα μπορούν να κυκλοφορύν στην Ευρώπη με το σήμα ENEC (European Norms Electrical Certification). 18 Ευρωπαϊκοί πιστοποιημένοι φορείς έχουν υπογράψει μία σύμβαση (σύμβαση ENEC, εγκεκριμένη από τη CENELEC) και ιδρύσανε το κοινό σήμα ENEC. To ENEC πιστοποιεί τη συμόρφωση ενός προϊόντος με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ - European Norms) και θεωρείται από τις χώρες που υπογράψανε τη σύμβαση ότι έχει ισοδύναμη ισχύ με το εθνικό τους σήμα (π.χ. IMQ Ιταλίας, VDE Γερμανίας κλπ).
Σήμα ελέγχου IMQ Ιταλίας.
Σήμα ελέγχου VDE Γερμανίας.

 

Εργαστηριακός Έλεγχος

Petridis S.A. guarantees photometric data sheets, according to the latest European and International recommentantions and standards, thanks to the support of our photometric laboratory.


The photometric tests are performed by procedures in accordance with all European standards.

 

Petridis S.A., thanks to its special design computer software, is able to achieve maximum efficiency and suitable light distribution of any louvre or reflector.